Околността

В зелените планини на Централния Балкан, в една от долините на град Габрово и в непосредствена близост до река Янтра се намира седалището на фирмата.

Сред красиви природни паркове, покрити с вековни гори, се създава една специфична принадена стойност за необикновени продукти.

Природа и история се смесват тук от хиляди години и съхраняват една единствена по рода си култура. Стари римски пътища прекосяват красиви поля и хълмове и отвеждат до селища, построени от камък и дърво и покрити с патината на времето.

Cookie settings