Стратегия

Като доставчик за световноизвестните и водещи марки Blaser, Mauser, Sauer и SigSauer, фирмата е производител в премиум сегмент. Осигуряваме устойчив процес за повишаване на качеството. Обогатяваме непрекъснато познанията и уменията си. Ефективно създаваме принадена стойност. Откриваме нови възможности за увеличаване на производителността.

Cookie settings