Античност

Във времето на античността, в района на град Габрово и община Габрово, заселници са древните тракийци. Те достигнали високо ниво както в областта на изкуството, така и при изработката на ловни оръжия. Траките са били изкусни и опитни ловци. Върховната богиня на траките е богинята на лова Бендида.
Изкусно е пресъздаден рог на елен лопатар, като орнамент на ритуален съд, датиращ от от края на IV и началото на III в. пр.н.е.

Cookie settings