Georgi Kochevski, Gabinvest

Габрово – старият град, изображение Феликс Каниц, 1871г.

Възраждане

През 18-ти век започва българското национално възраждане. Този период се отличава с радикалните промени във всички сфери на културния, политическия и обществено-икономическия живот и не случайно е наречен още българския ренесанс. Обособилите се още в довъзрожденската епоха дърворезбарски и зографски школи, както и занаятите преживяват през 18 – 19 век истински просперитет.
В град Габрово изобретателността на находчивите майстори намира израз в много занаяти. Те умело използват географското положение на града – до прохода Шипка и наличните природни ресурси: силата на водата; дървото от гората за изграждането на работилници и развитието на занаятите.

Cookie settings