Инженер измервателна техника

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим:Инженер измервателна техника

Основни задължения и отговорности:
• Извършва качествен контрол на суровини, материали, междинни и крайни продукти в съответствие с изготвените измервателни планове;
• Осъществява събиране, документиране и анализ на статистически данни по процесите. Съставя отчети основани върху статистическите данни;
• Преглежда и подобрява работните инструкции, контролните планове и други присъщи на системата за качество, документи;
• Поддържане и калибриране на измервателното оборудване в състояние, гарантиращо точността на направените измервания;
• Изготвяне и програмиране на измервателни програми;
• Участва в обучения за повишаване на квалификацията си в областта на управление на качеството.

Изисквания :
• Висше/средно техническо образование;
• Аналитични способности;
• Компютърна грамотност (MS Office);
• Умения за работа със съвременна и сложна измервателна техника;
• Oпит и знания за програмиране на измервателната техника;
• Комуникативност и работа в екип;
• Самодисциплина и желание за самоусъвършенстване;
• Владеене на немски / английски език – писмено, говоримо ще се счита за предимство;
• Работа с измервателна машина Mitutoyo;
• Управление на система за статистически анализ Measurlink.

Фирмата предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа в динамичен екип;
• социални придобивки;
• възможност за допълнителна квалификация.

Необходими документи:
• Автобиография;
• Документи, доказващи специфични квалификационни умения.

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Габинвест“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings