СЧЕТОВОДИТЕЛ ТРЗ

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дъгосрочното развитие на фирмата.

Описание на длъжността:

– Изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, уведомления за НАП и др. за клиенти на компанията
– Извършване на месечни ТРЗ изчисления и изготвяне на платежни ведомости/платежни фишове
– Счетоводно начисляване на работни заплати, отпуски, осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица, обезщетения
– Изготвяне на придружителни писма, банкови документи за бюджета, служебни бележки и др.
– Изготвяне и поддържане на трудови досиета на клиенти на компанията
– Комуникация с клиенти

Изисквания:

– Практически опит като счетоводител ТРЗ – минимум 2 години
– Познаване и прилагане на трудово-правните и осигурителни нормативни актове
– Висше икономическо образование
– Немски език (писмено и говоримо)
– Предимство – познаване и работа със софтуерна система ПОЛИКОНТ

Габинвест ЕООД предлага:
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в динамична среда;
• Възможност за допълнителна квалификация.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings