Счетоводител

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Основни задължения и отговорности:
• Осчетоводяване на първични и счетоводни документи;
• Изготвяне на месечни и периодични счетоводни отчети;
• Изготвяне на месечни отчети и декларация по ДДС;
• Изготвяне на фактури и други счетоводни документи;

Изисквания:
• Висше икономическо образование;
• Професионален опит – 5 год. в производствено предприятие;
• Комуникационни умения и работа в екип;
• Владеене на немски език;

Габинвест ЕООД предлага:
• Конкутентно възнаграждение;
• Работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• Възможност за допълнителна квалификация;

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings