Специалист Снабдяване

Габинвест ЕООД e подразделение на Blaser Group GmbH Германия. Компанията произвежда компоненти за ловно оръжие, въздушни пушки и прецизни спортни пистолети в премиум сегмент. Крайните продукти са добре познати под марките Blaser, Mauser, Sig Sauer, Geman SportGuns, Sauer.

Във връзка с интензивната регионална експанзия, компанията търси да назначи Специалист доставки.

Отговорности:
• Поръчва необходимите материали във връзка с изискванията на производството като следи за оптимална цена, време за доставка, условия на доставка и качество.
• Следи поръчките за спазване на уговорения срок и условия на доставка, както и процеса по фактуриране.
• Следи за минимални количества материали на склад и недопуска повишаване на складовите наличности.
• Взема мерки за своевременно предявяване на рекламации на доставените материали, които не отговарят на стандартите и нормите за качество изискани от фирмата.
• Участва в проекти за намаляването на разходите за материали.
• Дава предложения за оптимизиране на разходите.
• Активно участва в процеса на намиране на доставчици и одобряването им.
• Дългосрочно развива доставчици във връзка с глобалната политика на холдинга.
• Договаря оптимални условия с доставчици.
• Изготвя отчети във връзка с дейностите и целите на отдела.
• Осигурява необходимата отчетност и прозрачност на дейностите които извършва.

Изисквания за заеманата длъжност:
• Образование – висше техническо или икономическо
• Компютърна грамотност: MS Office, опит с ERP се счита за предимство.
• Владеене на чужд език – добро владеене на Английски език, Немски език се счита за предимство.
• Проактивно и систематично мислене.
• Ориентация към постигане на целите.

Фирмата предлага:
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в динамичен екип;
• Социални придобивки;
• Възможност за допълнителна квалификация;
• Предизвикателна работа с възможност за развитие;

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография на немски или английски език

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings