Заместник ръководител на завод Металообработване

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Заместник ръководител на завод Металообработване

Основни задължения и отговорности:
• Планира и организира безпрепятственото протичане на производствения процес;
• Спазва срокове, съблюдава качеството, бюджета и времето на зададените цели. Контролира данните за производство в ЕРП системата;
• Разработва проекти на текущите и перспективни разчети за производствената и инвестиционна дейност на дружеството;
• Контролира и анализира изпълнението на производствените показатели на дружеството и прави предложения за подобряването им;
• Изготвя доклади, диаграми и статистики;
• Изготвя оперативни отчети за себестойността на продукцията по производствени звена;
• Прилага системата за управление на качеството и се грижи за това, процесите в неговата сфера на работа да протичат безпроблемно и да са съгласувани с мениджъра по качеството;

Изисквания за длъжността:
• Висше/Средно техническо или икономическо образование;
• Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство;
• Да знае писмено и говоримо немски език
• Умения за работа в екип

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• възможност за допълнителна квалификация;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография на немски или английски език.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings