Домакин сграда

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Основна цел на работата:
Организира и контролира поддържането и почистването на производствената
сграда и прилежащият към нея терен.

Основни задължения:
• Контрол върху строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд
• Организира и контролира ежедневно почистване от замърсяване на помещенията и двора на дружеството
• Почистване, оформяне и поддръжка на тревни площи.

Изисквания:
Образование: средно или основно.
Трудов опит : препоръчителен практически опит.
Специални умения: Работа със строителни машини и съоръжения

Габинвест ЕООД предлага:
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в динамична среда;

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings