Експедитор готова продукция

Описание и Изисквания:

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим: Експедитор готова продукция

Отговорности:
•Опакова, кашонира и палетизира готовата продукция;
•Отговаря за отписване на готовата продукция от ERP системата;
•Следи за количественото и качествено изпълнение на поръчките;
•Изготвя справки за движението на готовата продукция, участва в инвентаризации;

Изисквания за заемане на длъжността:
•Средно техническо образование;
•Аналитични способности;
•Компютърна грамотност (MS Office);
•Комуникативност и работа в екип;
•Самодисциплина и желание за самоусъвършенстване;
•Владеене на немски / английски език – писмено, говоримо ще се счита за предимство;

Фирмата предлага:
•конкурентно възнаграждение;
•работа в динамичен екип;
•социални придобивки;
•възможност за допълнителна квалификация

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово

Cookie settings