Ръководител отдел механична и електронна поддръжка на машини и съоръжения

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим: Ръководител отдел механична и електронна поддръжка на машини и съоръжения

Основни задължения и отговорности:
• Ръководи организацията на труда и производството в отдела;
• Координира дейността на външни фирми относно обслужване на машините и съоръженията в рамки на гаранцията и договорените отношения;
• Дава обратна връзка за състоянието на машинният парк и необходимите действия;
• Отговаря за цялостната дейност по поддържането на механооборудването;
• Контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията;
• Участва активно в техническото обновяване на машинния парк;
• Разработва инструкции и правила, регламентиращи поддържането и ремонта на механооборудването;
• Организира и контролира провеждането на всички планови, извън планови и аварийни ремонти;
• Съблюдава и подпомага дейността по ремонта на оборудването;
• Изготвя графици за плановите ремонти на съответното механооборудване в цеха;
• Съставя справки и отчети за дейността на определени периоди
• Създава и поддържа системно база данни за поддръжката и ремонтните дейности на машинният парк

Изисквания:
• Организираност и отговорност
• Средно / висше техническо образование
• Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство
• Опит в диагностика и ремонт на производствени машини с ЦПУ
• Познания по механика, елктротехника, автоматизация, пневматика и хидравлика
• Работа с техническа документация/ технически описания, инструкции за работа и настройка на машини , схеми/
• Владеене на немски /английски език ще се счита за предимство

Фирмата предлага:
•Конкурентно възнаграждение;
•Работа в динамичен екип;
•Социални придобивки;
•Възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи:
• Автобиография

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings