Ръководител отдел Монтаж

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Ръководител отдел Монтаж

Основни задължения и отговорности:
•Ръководи организацията на труда и производството в отдела.
•Контролира техническата и оперативна подготовка на работата и осигуряването на техническа и технологична документация, инструменти, приспособления, материални и енергийни ресурси;
•Утвърждава производствените задания и графиците за тяхното изпълнение;
•Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати от работата в отдела;
•Прави предложения за назначаване на работници в отдела и повишаване на професионалната квалификация на работещите в това производствено звено;
•Отговаря за правилното използване на оборудване, съхранение на материалните ресурси и взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение. Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда.

Изисквания за длъжността:
• Висше техническо или икономическо образование;
• Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство;
• Да знае писмено и говоримо немски език;
• Умения за работа в екип;

На всички свои служители дружеството предлага:
• Постоянна заетост;
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в динамична среда;
• Възможност за допълнителна квалификация;

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings