Оператор на линия за оксидиране

“Габинвест” ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим:
Оператор на линия за оксидиране

Основни задължения и отговорности:
•Нанася декоративни и защитни антикорозионни покрития;
•Извършва предварителна подготовка на повърхностите – обезмасляване, промиване, почистване на повърхностния слой на метала чрез химични реактиви / ецване / и заключителни операции – промиване, подсушаване, контрол на покритието;
•Боравене с необходимите измервателни инструменти;
•Работа с техническа документация.

Изисквания :
• Средно / висше / образование – химик;
• Познаване на физико-механичните и химични свойства на металите;
• Компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип.

Фирмата предлага:
•конкурентно възнаграждение;
•работа в динамичен екип;
•социални придобивки;
•възможност за допълнителна квалификация.

Необходими документи за кандидатстване:
•Автобиография

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от “Габинвест” ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според
ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings