Ръководител завод

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Ръководител завод

Основни задължения и отговорности:
• Ръководи организацията на труда и производството в завода;
• Контролира техническата и оперативна подготовка на работата и осигуряването на техническа и технологична документация, инструменти, приспособления, материални и енергийни ресурси;
• Утвърждава производствените задания и графиците за тяхното изпълнение;
• Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати от работата на завода;
• Организира и участва при внедряването на проекти за повишаване на техническото и технологично равнище на производството и на качеството на продукцията в завода;
• Прави предложения при назначаването на работници и служители в завода и за повишаване на тяхната квалификация;
• Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда;

Изисквания за длъжността:
• Висше техническо или икономическо образование;
• Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство;
• Да знае писмено и говоримо немски и/или английски език;
• Умения за работа в екип;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография на немски или английски език.

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• възможност за допълнителна квалификация;

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings