Специалист качество

Описание и Изисквания:

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на прозиводството търсим да назначим: Специалист качество

Отговорности:
•Извършва качествен контрол на суровини, междинни продукти и крайни продукти в съответствие с вътрешно фирмените, държавните и международните стандарти;
•Осъществява събиране, документиране и анализ на статистически данни по процесите. Съставя отчети основани върху статистическите данни.
•Наблюдава, анализира, оценява съответствието и ефективността на процесите и препоръчва подобряващи, коригиращи и превантивни действия;
•Извършва и съдейства при изготвянето и подобрения в процедурите и записите за осигуряване на качеството;
•Съставя, периодично преглежда и подобрява работните инструкции и други документи в областта;
•Използва, дефинира необходимото и координира калибрирането на измервателно оборудване;
•Носи отговорност за окачествяването и декларирането, в случай че продуктът не отговаря на изискванията по безопасност и качество;
•Участва в обучения за повишаване на квалификацията в областта;

Изисквания за заемане на длъжността:
•Висше/средно техническо образование;
•Аналитични способности;
•Компютърна грамотност (MS Office);
•Умения/желание/интерес за работа със съвременна и сложна измервателна техника.
•Препоръчителен опит и знания за програмиране на измервателната техника;
•Комуникативност и работа в екип;
•Самодисциплина и желание за самоусъвършенстване;
•Владеене на немски / английски език – писмено, говоримо ще се счита за предимство;

Фирмата предлага:
•конкурентно възнаграждение;
•работа в динамичен екип;
•социални придобивки;
•възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи за кандидатстване:
•Автобиография

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово / България

Cookie settings