Ръководител качество

Основни задължения и отговорности:
• Комуникация с клиенти и доставчици по теми свързани с качество
• Отговорност за координацията и управлението на клиентските изисквания
• Обработка на рекламации и комуникации с клиента
• Обработка и анализ на данни
• Съвместна работа с отдели в Производството и изготвяне на документация свързана с производство на прототипни изделия
• Извършва качествен контрол на суровини, междинни продукти и крайни продукти в съответствие с вътрешно фирмените, държавните и международните стандарти;
• Осъществява събиране, документиране и анализ на статистически данни по процесите. Съставя отчети основани върху статистическите данни.
• Наблюдава, анализира, оценява съответствието и ефективността на процесите и препоръчва подобряващи, коригиращи и превантивни действия;
• Извършва и съдейства при изготвянето и подобрения в процедурите и записите за осигуряване на качеството;
• Съставя, периодично преглежда и подобрява работните инструкции и други документи в областта;
• Използва, дефинира необходимото и координира калибрирането на измервателно оборудване;
• Носи отговорност за окачествяването и декларирането, в случай че продуктът не отговаря на изискванията по безопасност и качество;
• Участва в обучения за повишаване на квалификацията в областта;

Изисквания за длъжността:
• Висше/средно техническо образование;
• Аналитични способности;
• Компютърна грамотност (MS Office);
• Умения/желание/интерес за работа със съвременна и сложна измервателна техника.
• Препоръчителен опит и знания за програмиране на измервателната техника;
• Комуникативност и работа в екип;
• Самодисциплина и желание за самоусъвършенстване;
• Владеене на немски – писмено, говоримо ще се счита за предимство;

Фирмата предлага:
•Конкурентно възнаграждение;
•Работа в динамичен екип;
•Социални придобивки;
•Възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи:
• Автобиография на немски и/или английски език

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово

Cookie settings