Шлайфист

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Шлайфист

Основни задължения и отговорности:
• Обработва ръчно детайли от дърво
• Познава и използва различни видове шлифовални машини и абразивни инструменти;
• Използва измервателни уреди и средства;
• Контролира качеството на продукцията и сигнализира при недостатъци и грешки;
• Поддържа машините, апаратите и съоръженията, с които работи в изправно състояние и на необходимото техническо равнище;
• Регистрира работата си в използваната система

Нашите изисквания:
• Средно техническо образование;
• Професионален опит като Шлайфист
• Организираност, сръчност и отговорност;
• Работна дисциплина.

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• възможност за допълнителна квалификация;

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Габинвест“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings