Специалист химични процеси – Термообработка и Оксидация

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Специалист химични процеси – Термообработка и Оксидация

Основни задължения и отговорности:
• Вземане на проби от ваните за оксидация, както и проби от системата за закаляване.
• Изследва взематите проби дали отговарят на посочените в техническата документация.
• Изготвя констативни протоколи за взетите проби.
• Прави препоръки и предложения за подобряване на процесите.

Изисквания за длъжността:
• Висше техническо образование – химия
• Компютърна грамотност (MS office);
• Владеене на немски – писмено, говоримо ще се счита за предимство;
• Комуникативност и работа в екип;.

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• възможност за допълнителна квалификация;

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings