Специалист по механична и електронна поддръжка на машини с ЦПУ

Описание и Изисквания:

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим: Специалист по механична и електронна поддръжка на машини с ЦПУ

Основни задължения и отговорности:
• Координира дейността на външни фирми относно обслужване на машините и съоръженията в рамки на гаранцията и договорените отношения
• Дава обратна връзка за състоянието на машинният парк и необходимите действия
• Отговаря за цялостната дейност по поддържането на механооборудването
• Контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията
• Участва активно в техническото обновяване на машинния парк
• Разработва инструкции и правила, регламентиращи поддържането и ремонта на механооборудването
• Организира и контролира провеждането на всички планови, извън планови и аварийни ремонти
• Съблюдава и подпомага дейността по ремонта на оборудването
• Изготвя графици за плановите ремонти на съответното механооборудване в цеха
• Съставя справки и отчети за дейността на определени периоди
• Създава и поддържа системно база данни за поддръжката и ремонтните дейности на машинният парк

Изисквания:
• Организираност и отговорност
• Средно / висше техническо образование
• Професионален стаж по специалността ще се счита за предимство
• Опит в диагностика и ремонт на производствени машини с ЦПУ
• Познания по механика, електротехника, автоматизация, пневматика и хидравлика
• Работа с техническа документация /технически описания, инструкции за работа и настройка на машини, схеми/
• Владеене на немски/английски език ще се счита за предимство

Фирмата предлага:
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в динамичен екип;
• Социални придобивки;
• Възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи:
• Автобиография

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово

Cookie settings