Технолог по заварките

Описание и Изисквания:

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим: Технолог по заварките

Основни задължения и отговорности:
• Анализиране на материали и поведението им при заваряване;
• Проектиране и съставяне на технологии за процеса на заварки;
• Наблюдаване ежедневно процеса на заваряване и даване на предложения за подобряването му;
• Контролиране качеството на заварките;
• Подготвяне на техническа документация и работни указания за производството;
• Анализиране и оптимизиране на работния процес;
• Отговаря за всички дейности, свързани със заварките;
• Участие в проекти за развойна дейност;
• Изготвяне на справки и анализи за ръководството на фирмата.

Изисквания:
• Висше/средно техническо образование и документ за придобита квалификация за технолог по заварките
• Професионален стаж по специалността минимум 3 год.
• Отлично познаване на съществуващите стандарти свързани с процесите по заваряване;
• Добра компютърна грамотност, умения за работа с Word, Excel, Internet, PowerPoint;
• Отговорно отношение към задълженията;
• Умение за работа в екип.

Фирмата предлага:
•Конкурентно възнаграждение;
•Работа в динамичен екип;
•Социални придобивки;
•Възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи:
• Автобиография и документ за придобита професионална квалификация

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово

Cookie settings