Ново производство на компоненти за въздушни пушки 30/08/2015

Изграден е и влиза в действие трети завод, специализиран в производството и обработката на компоненти за въздушни пушки. още
Cookie settings