Новини

Ново производство на компоненти за въздушни пушки 30/08/2015

diana-350-NTec
Изграден е и влиза в действие трети завод, специализиран в производството и обработката на компоненти за въздушни пушки.

Cookie settings