Новини

Производствена практика 14/10/2013

 

Учениците от ПТГ “Д-р Никола Василиади“ по време на производствената си практика в Габинвест ЕООД ще имат възможността да са в работната атмосфера на производството. Именно те са представители на свързващото звено между преподаваната в училище теория и практиката. Под ръководството на г-н Пламен Петков, практикантите поетапно и детайлно опознават работните процеси.
Cookie settings