Ръчен шлайф

Усет за форми
С много фино чувство се оформят последните детайли. Прецизност и старание характеризират тази стъпка на ръчната обработка.

Cookie settings