Спедиция

Старателно опаковани се изпращат частите. Навременното доставяне е от голямо значение. Нашите задължения към клиента са изпълнени тогава, когато частите бъдат доставени в необходимото количество, на правилното място и в точното време.

Cookie settings