Отговорност

Ние се чувстваме отговорни за запазване работните места във фирмата, за обучението и развитието на работници и служители. Активно съдействаме и подпомагаме социални проекти, ангажирани сме в културни мероприятия.

Cookie settings