Обучение и квалификация:

Обучението и квалификацията на персонала са един от важните и основните фактори за дългосрочното развитие на фирмата. Обучението във всеки един етап, съчетано с възможността за непрекъснато усъвършенстване и разширяване на знанията и уменията, са базис за развитието на служителите и работниците във фирмата.

Cookie settings