Партньорство в региона

Чрез дългосрочната ориентация на фирмата се гарантират работните места и се създават нови.

В тясно сътрудничество с училища и университети желаем да поощряваме обмена на знания и да подпомагаме ефективното обучение на ученици и студенти.

За нас е важно, заедно с предприятия от града да продължим да реализираме успешно нови проекти и да поддържаме надеждни партньорства.

Имаме готовност за съвместна работа с града и общината за осъществяване на инициативи, стимулиращи икономиката.

Cookie settings