Индустриален инженер

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим: Индустриален инженер

Основни задължения и отговорности:
• Наблюдение на работата на машините в производството.
• Контролиране и спазване на техническата документация.
• Изготвяне на работни процедури, контрол върху прилагането им, участие в обучението на служителите.
• Разработване и изпълнение на проекти, свързани с подобряване качеството на процеса и неговата ефективност.
• Разработване на проекти, свързани с модернизацията и реконструкцията на машини и съоръжения.

Изисквания :
• Предходен опит на подобна позиция.
• Компютърни умения – Auto CAD; MS Office.
• Умения за работа в екип.
• Добри комуникативни и организационни умения.
• Познания по английски език (предимство).

Фирмата предлага:
•конкурентно възнаграждение
•работа в динамичен екип
•социални придобивки
•възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи за кандидатстване:
•Автобиография

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Габинвест“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово

Cookie settings