Индустриален инженер

Основни задължения и отговорности:
• Наблюдение на работата на машините в производството.
• Контролиране и спазване на техническата документация.
• Изготвяне на работни процедури, контрол върху прилагането им, участие в обучението на служителите.
• Разработване и изпълнение на проекти, свързани с подобряване качеството на процеса и неговата ефективност.
• Разработване на проекти, свързани с модернизацията и реконструкцията на машини и съоръжения.

Изисквания за длъжността:
• Предходен опит на подобна позиция.
• Компютърни умения – Auto CAD; MS Office.
• Умения за работа в екип.
• Добри комуникативни и организационни умения.
• Познания по английски език (предимство).

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• възможност за допълнителна квалификация;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография на немски или английски език.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings