Организатор – планиране и управление на производството

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Отговорности:
• Планиране, приемане и обработване на поръчки;
• Проверка и потвърждение на изпълнимоста на прогнозата за производственият капацитет и създаденият на нейна база план за продажбите;
• Оптимизация заетостта и капацитетите на предприятието;
• Планиране на производството по групи продукти, звена, общ обем на компоненти и сроковете за изпълнение;
• Комуникация с клиенти и доставчици на немски и английски език;
• Създаване на план за доставка на материали и суровини;
• Оформяне на документи за експедиция;
• Изготвя справки и анализи за ръководството на фирмата.

Изисквания за длъжността:
• Владеене на немски език–писмено и говоримо;
• Техническо или икономическо образование;
• Опит в планиране на производството в предприятие е предимство;
• Опит в работата с ERP система е предимство;
• Добра компютърна грамотност, умения за работа с Word, Excel, Internet, PowerPoint;
• Комуникативност и добри презентационни умения;
• Отговорно отношение към задълженията;
• Умение за работа в екип.

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа в динамична среда;
• възможност за допълнителна квалификация и развитие.

При интерес изпратете своята автобиография и актуална снимка.
Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Габинвест“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Cookie settings