Ръководител проекти

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно и спортно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширение на прозиводството търсим да назначим: Ръководител проекти

Основни задължения и отговорности:
• Комуникация с клиенти и доставчици по проектните теми
• Отговорност за координацията и управлението на клиентските изисквания по проектите
• Отговорност за финансовото планиране и контрол в проектите
• Документация, планиране и мониторинг на изпълнението на задачите по проектите, докладване на статуса по проектите към ръководителите, както и организиране на регулярни срещи на проектните групи
• Ръководене, подкрепа и обучение на груповите ръководители по отделните проекти
• Техническо и организационно управление на проектните групи
• Отговорност за разходите, качеството и навременното завършване и представяне на проектите
• Сценарии за решение на проблемите при тяхното ескалиране
• Вътрешни и външни презентации на проектите
• Координация на проектите с клиенти и доставчици
• Обработка и анализ на стъпките по развитието на проектите
• Съгласуване на разработването и подобряването на продуктите с отдел Развойна дейност
• Съвместна работа с отдели Производство и Монтаж за изработване на прототипи
• Надзор на производството на компоненти през целия период на проекта до самото серийно производство
• Съгласуване с клиенти и доставчици на национално и международно ниво
• Качество, модулност, комплексност
• Съгласуване на проектното съдържание с други отдели като Маркетингов, Технологичен и Производство
• Разработване и осъществяване на проектни проучвания за реализация на продуктите
• Прилагане на Стойностни инженерингови процеси

Изисквания:
• Завършено висше техническо или висше икономическо(с инженерна насока) образование
• Минимум 2 години опит в ръководенето на проекти.
• Знания по проект контролинг както и икономическо разбиране
• Висока степен на ориентираност към служебните изисквания, самостоятелно участие в различните нива на комуникация
• Организиран, аналитичен и структуриран подход на действие
• Добри компютърни умения, особено MS Excel
• Владеене на английски или немски език

Фирмата предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа в динамичен екип;
• социални придобивки;
• възможност за допълнителна квалификация.

Необходими документи:
• Автобиография на немски или английски език.

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Габинвест“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings