Ръководител проекти

Описание и Изисквания:

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловни и спортни оръжия от висок клас. Основни фактори за успеха са високата иновативност, безкомпромистността относно качеството, както и високата ангажираност на работещите в дружеството. Габинвест е основна дъщерна фирма на немски холдинг, която през последните години показва устойчив растеж, има изградена водеща позиция в глобалната конкурента среда. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Ние търсим

Ръководител проекти

Той ще отговаря за управлението на вътрешни и външни проекти, както и за координацията на участниците в проектните групи.

Отговорности:

• Комуникация с клиенти и доставчици по проектните теми
• Отговорност за координацията и управлението на клиентските изисквания по проектите
• Отговорност за финансовото планиране и контрол в проектите
• Документация, планиране и мониторинг на изпълнението на задачите по проектите, докладване на статуса по проектите към ръководителите, както и организиране на регулярни срещи на проектните групи
• Ръководене, подкрепа и обучение на груповите ръководители по отделните проекти
• Техническо и организационно управление на проектните групи
• Отговорност за разходите, качеството и навременното завършване и представяне на проектите
• Сценарии за решение на проблемите при тяхното ескалиране
• Вътрешни и външни презентации на проектите
• Координация на проектите с клиенти и доставчици
• Обработка и анализ на стъпките по развитието на проектите
• Съгласуване на разработването и подобряването на продуктите с отдел Развойна дейност
• Съвместна работа с отдели Производство и Монтаж за изработване на прототипи
• Надзор на производството на компоненти през целия период на проекта до самото серийно производство
• Съгласуване с клиенти и доставчици на национално и международно ниво
• Качество, модулност, комплексност
• Съгласуване на проектното съдържание с други отдели като Маркетингов, Технологичен и Производство
• Разработване и осъществяване на проектни проучвания за реализация на продуктите
• Прилагане на Стойностни инженерингови процеси

Изисквания за професионална подготовка:
• Завършено висше техническо или висше икономическо(с инженерна насока) образование
• Минимум 2 години опит в ръководенето на проекти.
• Знания по проект контролинг както и икономическо разбиране
• Висока степен на ориентираност към служебните изисквания, самостоятелно участие в различните нива на комуникация
• Организиран, аналитичен и структуриран подход на действие
• Добри компютърни умения, особено MS Excel
• Владеене на английски или немски език

Фирмата предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа в динамичен екип;
• социални придобивки;
• възможност за допълнителна квалификация.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография на немски или английски език.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Габрово

Firma „Gabinvest“ EOOD – Gabrovo, führend in der Produktion und mechanische Oberflächenbehandlung von Komponenten für Jagd- und Sportwaffen. Herstellung von Luftgewehrkomponenten. Gegründet 1992, mit zurzeit 190 Mitarbeiter, Gabinvest EOOD hat in Gabrovo, Bulgarien 3 moderne und gut strukturierte Produktionsstätten sowie eine Produktionsstätte in Planung.

Wir suchen einen

Junior Projektleiter/in

In dieser Funktion sind Sie für Projekte sowie für die interne und externe Steuerung und Koordination der Projektteams verantwortlich.

Ihre Aufgaben:

• Schnittstellenfunktion zu Kunden sowie Lieferanten zu jeglichen Projektthemen
• Verantwortung für Kundenmeilensteine in Organisation, Koordination und Steuerung
• Verantwortung für Finanzplanung und -Überwachung im Projekt
• Dokumentation, Planung und Überwachung von Umsetzung und Projektstatus sowie Reporting an Management und Bereichsleitung sowie Organisation von Teammeetings
• Führung und Steuerung von Teilprojektleitern, Weiter- und Fortbildung sowie Unterstützung dieser Projektebenen
• Fachliche und organisatorische Führung von Projektteams
• Verantwortung für Kosten, Qualität sowie Termingerechte Fertigstellung und Abgabe der Projekte
• Eskalations- und Problemlösungsszenarien
• Interne und externe Repräsentation der Projekte
• Projektkoordination mit Kunden und Lieferanten
• Aufbereitung und Analyse der aktuellen Entwicklungsschritte
• Abstimmung mit der Produktentwicklung zur stätigen Weiterentwicklung der Produkte
• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Prototypenbau, der Fertigung und Montage
• Projektbetreuung und Überprüfung der Bauteilfertigung bis zu einer möglichen Serienüberleitung
• Abstimmung mit Kunden und Lieferanten auf nationaler und internationaler Ebene
• Qualität, Modularität, Komplexität.
• Abstimmung der Projektinhalte mit anderen Abteilungen, wie Marketing, Technologie und Fertigung
• Ausarbeitung und Durchführung von Projekt- und Machbarkeitsstudien
• Durchführung von Value Engineering Prozessen

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes technisches Studium oder wirtschaftliches Studium mit Interesse an Technik (FH, TU Ingenieurwesen)
• Min. 2 Jahre Berufserfahrung mit Schwerpunkt Projektmanagement und/oder Projektsteuerung
• Projektcontrolling Kenntnisse, wirtschaftliches Verständnis
• Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung, souveräner Auftritt und Kommunikation auf verschiedenen Gesprächsebenen.
• Organisierte, analytische und strukturierte Vorgehensweise
• Fundierte EDV-Kenntnisse insb. MS-Excel
• Gute Englisch oder Deutschkenntnisse

Cookie settings