Термист

Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.
Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Термист

Основни задължения и отговорности:
• Работа с техническа документация / чертежи и технологии /;
• Термична обработка на метални заготовки- закаляване, огряване, нормализация,изправяне, нискотемпературна обработка;
• Поддържане в изправност и на необходимото техническо равнище машините, апаратите, инструментите и съоръженията, с които работи;

Изисквания за длъжността:
• Средно техническо образование;
• Професионален опит като Термист ще се счита за предимство;
• Организираност, сръчност и отговорност;
• Работна дисциплина.

Габинвест ЕООД предлага:
• конкурентно възнаграждение;
• работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• възможност за допълнителна квалификация;

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Cookie settings